Beykoz Belediye Başkanlığının duyurusu yapması ile birlikte kadın ve erkek zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Böylelikle başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başvuru için belirlenen genel şartlar ve özel şartlar belirlenerek sizler ile paylaşı

Beykoz Belediye Başkanlığının duyurusu yapması ile birlikte kadın ve erkek zabıta memuru alımı yapılacağı bildirildi. Böylelikle başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başvuru için belirlenen genel şartlar ve özel şartlar belirlenerek sizler ile paylaşıldı. İşte tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz…

Milyonlarca emekliye az önce flaş duyuru geldi! 17-18-19-25-26-27 Ağustos’ta ek ödemeler hesaplara yatacak Milyonlarca emekliye az önce flaş duyuru geldi! 17-18-19-25-26-27 Ağustos’ta ek ödemeler hesaplara yatacak


Resmi duyurunun yapılmasının ardından vatandaşlarımız resmi duyuruda yapılan açıklamayı merak ederek araştırmaya başlamış bulunmaktadır. Böylelikle resmi duyuru da; "Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." İfadeleri kullanıldı.ZABITA ALIMI İÇİN BELİRLENEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR!Yukarı da belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak olan başvurulara uyum sağlanması gereken genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;BAŞVURU GENEL ŞARTLARIİlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan

türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için bazı durumlar söz konusudur. Bunlar; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.BAŞVURU TARİHLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA BULUNUYOR MU?Beykoz Belediyesi memur alımı için 1 Haziran ila 10 Haziran arasında başvuru yapılması ön görülmektedir. Başvuru ile ilgili olan bilgilendirme şu şekilde yapılmıştır;"01.06.2020’den 10.06.2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca başvuru da istenilen belgeler şu şekilde yayımlandı.