Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son satış haberi Bodrum’dan geldi. Düzenlemede askeri bölge için yer alan "Cumhurbaşkanınca karar verilebilir" ibaresi ise satışın yabancılar için yapıldığı algısı yarattı.

Yabancı şirket ve gerçek kişilerin de katılabileceğini özellikle belirttiği ihale ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bodrum’un 439 bin 804 metrekarelik kısmını satacağı öğrenildi.

Bodrum Ortakent Mahallesinde bulunan ve toplam 14 parselden oluşan arazi için yaklaşık 2 milyar TL muhammen bedel belirlenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin turizm cenneti olan Bodrum’daki arazinin, “Satış” yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu.

Bodrum Otelleri - Bodrum Otel Fiyatları | Otelz.com

Odatv tarafından gündeme taşınan ihale için teklif almak suretiyle “Pazarlık” usulüne göre yapılacak ve ihaleye 19 Eylül 2022 tarihine kadar teklif verilebilecek dendi.

Dikkat çeken satışta ihaleye katılımın teminat bedeli 60 milyon TL ve şartname almanın bedeli ise 50 bin TL olarak bildirildi.

Bodrum’da yapılacak dev arazi satışı için ihale şartnamesinin birinci maddesinde şu düzenleme yer alıyor:
“İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.”

ASKERİ YASAK BÖLGE VE CUMHURBAŞKANI KARARI DETAYI

İhale şartnamesinin 8. Maddesindeki ayrıntılı düzenleme, satışın yabancı yatırımcılar için yapıldığı izlenimi uyandırırken şu ifadeler yer alıyor;

“İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Ayrıca taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde ‘Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.’ hükmü yer almaktadır. Tapu kayıtlarının beyanlar/şerhler hanesinde yer alan bu şerh nedeniyle ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin 2565 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, taşınmazların mülkiyetini edinip edinemeyeceklerini ihaleye teklif vermeden önce araştırmaları gerekmektedir.”

Daha da ilgi çeken düzenlemede yer alan 2565 sayılı Kanunun 28. Maddesinde ise şöyle deniyor:

Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafından bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafından bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

“Askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.”

Yani açık bir ifade ile her ne kadar arazi “Askeri yasak” bölge içerisinde kalsa da, Cumhurbaşkanı karar verdiği sürece satışa mani bir durum bulunmuyor.