Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde payların ilk halka arzındaki yoğun talebin yarattığı sorunlarla baş etmek adına yeni kararlar aldı. Bu kararların temel amacı, bireysel yatırımcıların hakları ve menfaatlerini korumak ve aralarında eşit uygulamalar sağlamak oldu.

Yapılan açıklamalara göre, SPK 750 milyon liraya kadar olan halka arzlarının borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verdi. 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılmasına karar verildi.

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında ise "II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nin ilgili hükümleri yerine "Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı" uygulanacak.

Yeni kararlar ile halka arz edilen paylar piyasa değeri 750 milyon lira ve altında olan arzlarda borsada satış yöntemi zorunlu olacağı belirtildi. Daha önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon lira düzeyindeydi.

EYT’lilere 25 bin TL ödeme hesapta! O tarihte hemen çekilecek EYT’lilere 25 bin TL ödeme hesapta! O tarihte hemen çekilecek

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira üzerinde olan arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yöntemi uygulanacak. Bu durumda, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak ve oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak.

İlgili sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yanı sıra PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış müşterileri adına yapılan talepler, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonlarında, unvanında serbest ve/veya ibaresi yer alan yatırım fonlarında talepler de artık bireysel yatırımcı kapsamına alındı.