Türkiye tarihinde ki en anlamlı 19 Mayıs kutlanıyor. 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının, Anadolu’nun işgaline ve emperyalizme karşı mücadele ateşini yakışının 103. yılı ama dahası var...

Ankara’da kutlamaların ilk adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir olacak. Ankara’da, belediyeler de 19 Mayıs coşkusuna hazırladıkları programlar ile eşlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle tiyatrodan konsere, halk oyunlarından seymen gösterilerine, karate ve bowling turnuvasından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik yapılacak.

Ancak çok daha önemlisi var; o da Atatürk'ün o unutulan sözleri tam da ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tekrar hatırlanacak...

BCebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahi(1)

Atatürk’ün “doğum günüm” dediği 19 Mayıs 1919, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının başlangıcı, çağdaş Cumhuriyete giden yolun da ilk adımıydı ve şimdi satmaya ve yıkmaya doyamadığımız bu vatan o günün müjdesiydi.

PTT emekli kredisi başladı! 16 milyon emekliye PTT’den 80.000 TL’ye varan nakit destek PTT emekli kredisi başladı! 16 milyon emekliye PTT’den 80.000 TL’ye varan nakit destek

Binbir emek, gözyaşı ve kanla kurulan bu vatan için Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere güvenerek şöyle sesslenmişti;

"Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"