Ülkemizde görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeni ile birçok hayvan pazarı önlem amacı ile kapatıldı. Belirli şehirlere ise hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme 4 Mayıs 2024 Resmi Gazetede Açıklanan Karar: Emeklilere 100.000 TL Ödeme

Ülkemizin farklı farklı illerinde yaklaşık 2aydır SAT-2 Serotipi şap hastalığı nedeni ile Denizli, Diyarbakır ve Siirt hayvan pazarları kapatıldı ve bazı şehirlere ise hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Son olarak Siirt Valiliği yaptığı açıklama ile şap hastalığı nedeni ile şehre hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığını duyurdu. Denizli’de hayvan pazarları da İl Hayvan Sağlığı komisyonu tarafından önlem amacı ile daha önce kapatılmıştı.

Siirt valiliği yaptığı açıklama ile hastalığın aşı yapılmamış olan büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiğini ve verim kayıplarına neden olduğunu açıklarken, henüz şehirde tespit edilmiş herhangi bir şap hastalığı ya da belirtisinin bulunmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada “Şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile ilgili olarak hastalığın ülke geneline yayılmasını engellemek ve şehrimizi korumak amacı ile büyükbaş hayvanlarımıza yönelik olarak ilkbahar şap aşılama kampanyasının ilimizde hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile Tarım Orman il ve İlçe Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve sağlık, tekniker, teknisyen gibi personellerin izinlerinin kaldırılmasına karar verildi, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan araç ve imkanların aşılama kampanyasında kullanılmasına ve ilimizde büyükbaş hayvan varlığımızın hızlı bir biçimde aşılanmasının tamamlanmasının sağlanmasına, kesim, ithalat ve ihracat dışında, il içi ve il dışı hayvan sevklerinin durdurulmasına ve hayvan pazarlarının ikinci emre kadar hayvan giriş çıkışlarının kapatılmasına karar verildi” şeklinde alınan kararları duyurdu.

Diyarbakır’da da Benzer Kararlar Alındı

Diyarbakır Valiliği de İl Hayvan ve Zabıtası Komisyonu kararı ile ülkemizde görülen Şap hastalığı nedeni ile önlem amaçlı, canlı hayvan borsası pazarının kapatıldığını duyurmuştu. Diyarbakır’ın dışında Denizli’deki hayvan pazarlar da aynı nedenler gerekçesi ile İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararı ile önlem amacı ile kapatıldı.

Denizli Valiliği Başkanlığında İl Hayvan Sağlığı Komisyonu yayımladığı yazılı açıklama ile İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımının yasaklandığını duyururken, hayvan pazarlarının yine ikinci bir emre kadar süresiz olarak kapatıldığını açıkladı. Açıklamanın devamında kesime sevk edilecek hayvanların ise veteriner kontrolünde mezbahalara yönlendirilmesi gerektiğini ve veteriner hekimlerin sevk ve raporları olmaksızın bu işlemlerin yapılamayacağı açıklandı.

Diyarbakır, Denizli ve Siirt gibi Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de şehir genelindeki tüm hayvan pazarlarının ŞAP hastalığına karşı koruma amacı ile kapatıldığını duyurdu.

Müdürlük yaptığı yazılı açıklamada il genelinde tüm tedbirlerin alındığını ve gerekli bilgilendirmenin ilgili kurumlara yapıldığını açıkladı.