Bereketli topraklar üzerine kurulan Türkiye, kurulduğu yıllardan itibaren tarım sektöründe lider konumda yer almaktadır. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan itibaren Türkiye’de tarımcılığın tarihi önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Bereketli topraklar üzerine kurulan Türkiye, kurulduğu yıllardan itibaren tarım sektöründe lider konumda yer almaktadır.

Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan itibaren Türkiye’de tarımcılığın tarihi önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tarım, insanlığın varoluşundan beri faaliyetini gösteren en eski üretim faaliyetlerinden biridir. Türkiye’de Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar tarımcılık faaliyetleri de her zaman desteklenmiştir. Türkiye’de yapılan tarımcılık faaliyetleri ise şu şekildedir; tahıl, kuru baklagil, süs bitkileri, meyveler, balıkçılık, yağlı tohumlar gibi birden fazla zengin tarım üretimine sahiptir.

Tarımcılığı etkileyen arazi ve iklim şartları Türkiye’de değişiklik göstermektedir. Türkiye coğrafi koşullarından dolayı 4 mevsimi bir arada yaşayan nadir ülkelerden olduğu için tarım faaliyetlerinde oldukça zenginlik göstermektedir. Türkiye’de yaşanan iklim çeşitliliği tarım zenginliğini de beraberinde getirmiştir. Cumhuriyet Döneminden itibaren tarıma ve tarım faaliyetleri sürdüren kişilere destekler sağlanmaktadır.

Türkiye’de Tarım Faaliyetleri

Elverişli koşullara sahip olan Türkiye’de oldukça çeşitli tarım faaliyetleri gerçekleşmektedir. Wikipedia’da yer alan bilgilere göre Türkiye 2014 yılı içerisinde 32,7 milyon ton tahıl üretmiştir. Tahıl üretiminin birinciliğinde 19 milyon ton ile buğday yer almaktadır. Buğdayı arpa ve mısır 6 ve 5 milyon ton üretimi ile takip etmektedir. Türkiye’de yetiştirilen meyvelere baktığımız da ise birinciliği 4 milyon tonluk üretimi ile üzüm elde etmektedir. Turunçgiller ise 3,8 milyon üretimi ile üzümü takip etmektedir.

Hayvancılık sektörüne bakıldığında büyükbaş hayvancılıktan 2014 yılı içerisinde 14,2 milyon ton büyükbaş hayvan eti elde edilmiştir. Aynı yıl içerisinde 17,1 milyar yumurta elde edilmiştir.

Cumhuriyet Döneminden İtibaren Tarımda Yaşanan Değişiklikler

Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetine devredilen borçlar ile hükümet ülkeyi kalkındırmak için tarım sektörünü seçmiştir. Bu sebeple birlikte tarımsal faaliyetleri arttırmayı amaçlayan politikalar izlenmeye başlanmıştır. 1923 ile 1929 yılları arasından tarım faaliyetlerinin artması ile birlikte ülkemiz yaşadığı zorlu süreci geri de bırakmaya başlamıştır. Daha sonra 1930’lu yıllara geldiğimiz de Türkiye’de Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri, Zirai Kombinaları ve Devlet Ziraat İşletmeleri tarımsal faaliyetleri desteklemek ve arttırmak için kurulmuştur.

1940 yıllarında 2. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte tarımsal ürünlerin fiyatları artmaya başlamıştır. Bu dönem içerisindeki hükümet bu fiyatları azaltmaya çalışmış ve Türkiye’de toprağı bulunmayan çiftçileri topraklandırmayı amaçlamıştır. 50’li yıllara geldiğimiz de ise kırsal hayattan kentsel hayata göç başlaması ile birlikte toprak ve tarım faaliyetlerinde başarıya ulaşılamamıştır. 1960 yılında ise tarım faaliyetlerinin tekrar canlanması için 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır.

Hazırlanan kalkınma planı ile birlikte tarımsal faaliyetlerde artış görünse de uygulanan tarımsal politikalar sebebi ile hedeflenen faaliyete ulaşılamamış ve başarı sağlanamamıştır. Daha sonra 2000’li yıllarda IMF ile imzalanan anlaşmalar ile birlikte tarımsal politikalarda önemli değişikliklere gidilmiştir.

Son Yıllarda Türkiye’de Tarım Faaliyetleri

Türkiye tarım tarihine baktığımızda toprak alanlarının azalması, sulama alanlarının azalması, makine kullanım yetersizliği, doğal şartlara bağlı olarak tarım yapılması sebebi ile son yıllarda tarım faaliyetlerinde azalmalar yaşanmaktadır. Tarım faaliyetlerinde yaşanan problemlerle birlikte tarım ekonomisinde de azalmalar meydana gelmeye başlanmıştır. Bu durumla birlikte hükümet tarafından tarım faaliyetlerini canlandırmak amacı ile çiftçilere özel olanaklar sağlanmaya başlamıştır.

Çiftçiye mazot, gübre, tohum ve toprak sağlanması ile birlikte Türkiye’de tarımsal faaliyetler süreci tekrar canlandırılmaya başlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak olan desteklerden her çiftçi yararlanabilecektir. Tarımsal Destek faaliyetlerinden yararlanabilmek için İl ve ya İlçe Müdürlükleri’ne destekten yararlanmak istediğinize dair dilekçe yazıp vermeniz gerekmektedir.

Türkiye’de tarımcılık tarihi ve süreci Cumhuriyet Döneminden itibaren aktif bir şekilde sürdürülmektedir.