Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sürekli işçi alımına ilişkin şartları belli oldu. Toplamda kaç kişinin alınacağı ve alımların sınavla mı yoksa mülakatla mı olacağı kesinleşti. İşte bakanlık bünyesinde yapılacak işe alım için şartlar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde çalışacak 11 sürekli işçi alımının yapılacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrasında başvuruya ilişkin şartlar da ortaya çıktı. Yazılı ve uygulamalı sınav ile kimlerin sürekli işçi pozisyonunda çalışacağı kesinleşecek.

Yapı Kredi Bankası Müşterilerine Özel: 100.000 TL’ye Kadar Kredi Fırsatı! Yapı Kredi Bankası Müşterilerine Özel: 100.000 TL’ye Kadar Kredi Fırsatı!

İşe Alım Şartları Nedir?

18 yaş ve TC vatandaşlığı şartlarının yanı sıra genel şartlara ilişkin bilgi verildi. Vardiyalı çalışma sisteminin yanı sıra iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları gerektiği aktarılıyor. Bu da yoğun ve farklı bir tempoda çalışmaya uygun kişilerin başvurmasının daha doğru olacağı anlamına gelmekte. Genel şartlara baktığımızda ise aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,