Bir dönemin en ünlü hükümdarı olarak bilinen ve tarih kitaplarında son hükümdar olarak yerini alan Celaleddin Harzemşah'ın öldürülüp içine atıldığı kuyu Türkiye’de tespit edildi.

Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafından bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur? Halk arasında ademelması adı verilen ve boynun ön tarafından bulunan çıkıntıyla ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, 11'inci yüzyılda kurulup, yaklaşık 200 yıl hüküm süren Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu belirtilen mezarının yerinin belirlenmesinden sonra öldürüldüğü yeri de tespit ettiklerini söyledi.

Bozan, daha önce mezar yerinin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın tespit edilen kuyunun çevresinde öldürülüp içeri atıldığını belirtti.

171020181417159498020_2-41

Doç. Dr. Oktay Bozan aynı zamanda “Ayn Dar köyü bazılarında Kürtlerin olduğu yer, bazılarında ise Ermenilerin olduğu bir yer olarak geçiyor. Enteresan bir şekilde nüfus defterinde 1842 tarihinde köyde 80 hane Müslüman, 5 hane de Ermeni var. Bu da tarihi verilerle örtüşmüş oluyor. Müslümanlarla Ermenilerin birlikte yaşamış olduğu bir yer olarak gözüküyor. Böylece Celaleddin Harzemşah'ın mezar yerinin tespiti ile alakalı bilgiden sonra bu sefer öldürülmüş olduğu yerle alakalı da bilgiler böyle bir alan araştırmasıyla tespit edilmiş oldu” diyerek konu ile ilgili farklı bir bilgi de vermiş oldu.

Osmanlı arşivlerinde 1842 tarihli bir nüfus defterinde Silvan'ın kuzeyindeki dağlık bölgede bu isimde bir köyün varlığını ortaya koyduklarını ifade eden Doç. Dr. Bozan, köyde yaptıkları incelemelerde elde ettikleri verilerle tarihi kaynakların örtüştüğünü anlatarak, Türkiye'de ve Özbekistan'da merak konusu olan Celaleddin Harzemşah'ın mezar yerinin belirlenmesinden sonra öldürüldüğü yerin de tespit edildiğini açıkladı.

1645386

Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı bir devlet olan Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti ile 1230 yılında yapılan Yassı Çemen savaşı sonucunda iyice zayıflayıp, 1231 yılında Celaleddin Harezmşah'ın ölümü ile de yıkılmıştı.

İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman Denizi, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral Gölleri arasında olan yerde kurulan devlet, bu alanın "Harezm" olarak adlandırılmasından dolayı burada hüküm sürenlere "Harezmşah" denilmiştir.

Harezm bölgesinde Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak merkezden atanan valilerle yönetilen bu eyalet, Anuş Tekin zamanında serbest yaşamaya başlanmıştır. 1128’de Harezm valisi olarak atanan Atsız döneminde yarı bağımsızlık kazanmıştır.

Atıldığı çukur Türkiye Sivas’da bulunan Celaleddin Harzemşah, Yassı Çemen Muharebesinde Ahlat kuşatması sırasında kardeşinin ölümüne sebep olduğu için bir eşkıya tarafından öldürülmüştür