Sosyal Etkileşimler Yaşlıların Yaşam Süresini Uzatabilir: Çinli Araştırmacılar Önemli Keşif Yaptı

Dünya nüfusundaki yaşlı yetişkinlerin sayısı giderek artıyor ve uzmanlar yaşlıların ömrünü uzatmaya yönelik araştırmalara büyük önem veriyor. Çin'de yapılan son bir araştırma ise sosyal etkileşimlerin yaşlıların yaşam süresini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu.

Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi'ndeki araştırmacılar, 1998'den bu yana toplanan sağlık verilerini inceleyerek 28 bin 563 kişinin sosyal etkileşim düzeylerini analiz etti.

Araştırmacılar, katılımcıları 4 gruba ayırarak değerlendirdi: Neredeyse her gün sosyalleşenler, haftada en az bir kez sosyalleşenler, ayda en az bir kez sosyalleşenler, ara sıra sosyalleşenler ve hiç sosyalleşmeyenler. Sonuçlar, sosyalleşmenin yaşam süresini etkilediğine dair çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Hiç sosyalleşmediğini belirten yaşlıların diğer gruplarla karşılaştırıldığında daha erken yaşta hayatını kaybettiği görüldü. Ara sıra sosyalleşenlerde ölüm oranının yüzde 42, ayda en az bir kez sosyalleşenlerde ise yüzde 48 oranında azaldığı tespit edildi.

Haftada en az bir kez sosyalleşenlerde ise bu oran yüzde 110 olarak belirlendi. Neredeyse her gün sosyalleştiğini belirtenlerde ise ölüm oranının yüzde 87 ila 204 arasında azaldığı görüldü.

Türkçede "Kelime ve Dimne" adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hay Türkçede "Kelime ve Dimne" adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hay

Bu sonuçlar, bugüne kadar spor ve beslenme gibi faktörlere odaklanan yaşlanma araştırmalarına yeni bir perspektif kazandırdı. Ayrıca, daha önce Batı ülkelerinde yaşayanlara dayanan sosyal etkileşimlerin sağlık yararlarına dair kanıtları büyük ölçüde tamamladı.

Çinli araştırmacıların bu çalışması, sosyal etkileşimlerin yaşlı yetişkinlerin yaşam süresini uzatabileceği konusunda önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.