Henüz Erzincan’ın İliç’te siyanür felaketine yol açan şirket olan Anagold Madencilik'in bu defa da gözünü Ovacık’a diktiği ortaya çıktı.

Tüm itirazlara ve uyarılara göz yumulup Fırat nehrine siyanür karıştırmasına isin verilen ve bir felakete yol açan altın şirketinin bu defa da Tunceli Ovacık ilçesinde de altın arama faaliyeti planladığı iddia edildi.

Dünya mirası kabul edilmesi gerekn Munzur için Anagold Madencilik şirketinin kendilerine cazip teklifler sunduğunu anlatan köy halkı “İş olanağı ve yüksek rakamlar” ile ikna edilmeye çalışıldıklarını anlattılar.

Munzur Vadisi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, ise şirketin bölge ile yakından ilgilendiğini, Ankara’dan gerekli izinleri almaya çalıştıklarını duyduklarını söylerken bölgenin tüm doğal zenginliklerinin yanı sıra yerel söylemle “İçinden yılan geçmeyecek” sıklıkta orman varlığına sahip olduğunu anlatarak "Bu talan ve yağma projelerine, ormanlarımızın yok edilmesine, çevrenin kirletilmesine ve bölgenin yaşanmaz hale getirilmesine biz burada olduğumuz sürece izin vermeyiz. Daha önce de olduğu gibi refleks göstereceğiz, karşı koyacağız, hukuki yollardan haklarımızı arayacağız, onların altın çıkartmak istedikleri her yerde biz olacağız. Kapitalizmin bir tek dağ, dere, orman bırakmadan rant alanı açma girişimlerine Dersim halkı izin vermeyecek.” dedi.

Kentimizde görülmesi gereken muazzam güzellikteki yerler - Munzur Gözeleri | Tunceli EMEK Gazetesi

Tunceli Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım ise siyanürcü şirketin bölgede altın çıkartmasının Munzur Havzası’na hançer saplamak anlamına geleceğini söylerken "Maden projelerinin hayata geçirilmesi bu bölgeyi yok eder. Şirket, hiçbir hukuki prosedürü tamamlamadan hazırlık çalışmalarına başladı. Bu girişime de tüm olanaklarımızı kullanarak karşı duracağız" dedi.

Dersim Araştırmaları Merkezi de yaptığı açıklamada bölge halkına "sahip çıkın" çağrısında bulunurken yapılan açıklamada halkın üstü kapalı biçimde tehdit edildiğinin de ayrıca altı çizildi.

2019'DA "MADEN SAHASI" İLAN EDİLMİŞTİ VE TALANA AÇILDI

Munzur dağı resimleri için 28 fikir | resim, manzara, doğa

Bu arada "Dünya mirası" kabul edilmesi yönünde çok sayıda bilimsel çalışmanın olduğu Munzur Vadisi'nde pilot bölgeler ile çalışmalar başlarken, çok önemli su kaynaklarının, endemik bitkilerin, yaban hayvanlarının bulunduğu Dersim Havzası’nda 60 kilometrelik uzunluğa sahip Munzur Dağları’nın tamamı 2019 yılında maden sahası ilan edilmişti.

Altın, gümüş, molibden, krom yataklarının bulunduğu bilinen bölgede ABD ve Kanada menşeli uluslararası şirketler ve yerli ortakları arama ve çıkartma faaliyeti yürütmeye hazırlanırken bölgede şirketlere 100’ün üzerinde maden ruhsatı verildi.

Bölgede talana hazırlanan Anagold Madencilik Kanada merkezli SSR Mining ve Çalık Grubu’na bağlı Lidya Madencilik ortaklığıyla kurulmuş ve şirket en son, Fırat nehrine siyanür karışmasına yol açan çevre felaketiyle gündeme gelmişti.

Munzur Nehri'ne karışan atıklar, dağ keçilerinin toplu ölümüne yol açabilir - Evrensel

Olay Oldu! Erdoğan'ın Muhabbet Ettiği Sarı Saçlı Mavi Gözlü Kız Kim! Rafael Sadi'nin Yeni Bombası! Olay Oldu! Erdoğan'ın Muhabbet Ettiği Sarı Saçlı Mavi Gözlü Kız Kim! Rafael Sadi'nin Yeni Bombası!

Kaynak: Birgün