Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olanlar dikkat! Son 14 gün

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olanlar için duyuruldu. 14 gün içinde şubeye başvuru yapmanız gerekiyor.

Ekonomi 02.06.2021 - 23:24 02.06.2021 - 23:24 Berkay Keskin

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olanlar için duyuruldu. 14 gün içinde şubeye başvuru yapmanız gerekiyor. 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank hesabı olanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Kamu bankaları tarafından yapılan yazılı açıklamada, hesabı olan ancak on yıl içinde hiçbir işlem yapmayanların 14 gün içerisinde banka şubesine başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. Başvuru işlemi yapmayanın hesabının zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.

Banka hesabı olan vatandaşlar kimi zaman bu hesapları unutup senelerce işlem yapmayabiliyorlar. 10 yıl içerisinde hiç işlem yapmayan vatandaşların hesaplarındaki para Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilir. Bu kapsamda müşterilerinin parası yanmasın diye Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank duyuruda bulundu.

Kamu Bankalarından herkese ilgilendiren açıklama!

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir açıklaması yapıldı.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@