14-15-16 Mart 2022 doktorların iş bırakması haberleri oldukça merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada örgütlenen doktorların iş bırakması Türkiye'de büyük ses getirdi. Peki 14-15-16 Mart 2022 doktorlar neden iş bıraktı? Doktorlar ne istiyor?

14-15-16 Mart 2022 doktorlar iş mi bıraktı! 14-15-16 Mart 2022 doktorlar neden iş bıraktı? Doktorlar ne istiyor? Soruları oldukça önem kazanmış durumda. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) 14-15-16 Mart tarihleri arasında iş bırakma kararı aldı. Sakarya Aile Hekimleri Derneği de bu sendikal iş bırakma faaliyetlerine katılacaklarını duyurdu.

 14-15-16 Mart 2022 doktorlar neden iş bıraktı?

Aile doktorları, sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi, aile doktorları ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 17-18 Şubat tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirmiş, taleplerin karşılık bulmaması durumunda ise 14-15-16 Mart tarihlerinde de iş bırakma eylemini tekrarlayacaklarını duyurmuştu. Sakarya Aile Hekimleri Derneği de Dr. Mustafa Işıklı imzasıyla yayınladığı açıklamasında bu sendikal iş bırakma faaliyetlerine katılacaklarını adeta açıkladı.

Dr. Mustafa Işıklı imzasıyla yayınlanan açıklamada, “İç hukuk ve uluslararası hukukta tanınmış haklara dayanarak, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alabilmesi ve hastalarımızla daha çok ilgilenebilmek adına yaptığımızın taleplerin karşılanmaması nedeniyle demokratik tepkimizi göstermek adına üç günlük 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde söz hususu Sendikal İş bırakma faaliyetlerine katılacağımızı ve haklarımızın isteği hususunda bir gelişme olmadığı taktirde bu eylemlerimizin artarak devam edeceğini belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Doktorlar ne istiyor?

-Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an öncesinde çıkarılmalıdır.

-30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilerek, aile hekimliği alanında aktivite gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.

Halkbank duyurdu! 10 bin TL'ye kadar Emeklilere ödemeler verilecek! Halkbank duyurdu! 10 bin TL'ye kadar Emeklilere ödemeler verilecek!

-Aile hekimliği çalışanlarının yıllar hedefiyle da ortaya gelen hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hakedişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

-Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM'lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri hekimlik görevlerinin yanında aynı süre da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmelerinde aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında aktivite gösteren ve en çok üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.

-Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi hedefiyle var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız.

-Taleplerimiz yanıt bulmaması halinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde de 3 gün iş bırakmaya gideceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.