11 ilde bazı alanların artık orman olmadığına Erdoğan'ın imzası ile karar verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların bazıları orman sınırları dışına çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Orman tartışması - Haberler

Yeniçağ'ın konu ile ilgili haberinde de belirtildiği üzere; Hazineye ait orman arazilerinin vasıflarını yitirmesi gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılması ile oluşan alanlar, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2.maddesinin (B) bendinde tanımlandığından 2B arazisi olarak anılmaktadır ve buna göre kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler 2B olarak tanımlanmaktadır.

orman - Vikisözlük

Yani Halk arasında “2B Yasası” olarak bilinen 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun ile orman vasfını yitiren arazilerin belirlenmesi, satış yönteminin ne olacağı, satış tutarının ve ödeme şeklinin nasıl olacağı, kimlere satılacağı gibi hususlar düzenlenmiştir.

Sonuç; orman kadastro komisyonlarınca belirlenen 2B alanlarının, kanun kapsamında değerlendirilmesi Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna bırakılmıştır.

Cilt Bakımı Sırları Cilt Bakımı Sırları

Orman Yangınlarının Sonuçları Nelerdir?