Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi olmadan kullanımı engellemek için bundan sonra ilk işlemlerde şifrenin girilmesi yönünde talimat verdi. İşte detaylar…

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi olmadan kullanımı engellemek için bundan sonra ilk işlemlerde şifrenin girilmesi yönünde talimat verdi. İşte detaylar…

BDDK’ dan temassız ödemeler için yeni bir adım atıldı. Bu bağlamda temassız kartların müşteri bilgili dışında kullanımı engellemek için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması açısında bankalara talimat verdiği belirtildi. Bu bağlamda vatandaşlar BDDK’ nın açıklamasını merak etti. 

AnyConv.com__6070173118c7733fdc30f4d7

Cumhurbaşkanı onayı ile 15 milyon emekliye 10000 TL ek ödeme verilecek Cumhurbaşkanı onayı ile 15 milyon emekliye 10000 TL ek ödeme verilecek

BDDK Açıkladı!

BDDK, “Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu” olarak tanımlanmaktadır. 

Başkanlıktan oluşan BDDK kurumunun tarihçesine baktığımız zaman, “finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir” olduğunu görüyoruz. 

headline 22.37.08

Artık Temassız Kartlarda Şifre İstenecek!

Temassız kart, “13.56 MHz kimlik bilgisi olan standart kredi kartı boyutundaki bir karttır. Temassız kartlarla, temassız ödeme yapılabilen POS terminal'dan temas olmadan ödeme yapılabilir. Temassız akıllı kartlar, CSN (Kart Seri Numarası) veya UID olarak adlandırılan salt okunur RFID ve yeniden yazılabilir bir akıllı kart mikroçip içerir.

Genel olarak iki sınıf temassız banka kartı bulunur: manyetik veri (MSD) ve temassız EMV kartları. Temassız MSD kartlar, temassız arayüzü üzerinden paylaştıkları veri açısından manyetik şerit kartlara benzer. PIN doğrulama olmadan çalışır ve genellikle ABD ödeme sistemlerinde kullanılır, güvenlik açısından standart bir manyetik şerit karttan daha güvenlidir.

Temassız EMV kartların temaslı ve temassız olmak üzere iki arayüzü bulunur ve temaslı arayüzlerinden temaslı EMV işlem yapılabilir. Temassız arayüzü standart bir EMV işlemine benzer veri sağlar, ancak genellikle temaslı arayüzün bir altkümesi şeklinde veri sunar” şeklinde tanımlanmıştır. Öte taraftan faydalarına baktığımız zaman ise temassız akıllı kartlar, veri depolama ve kimlik doğrulama için de kullanılabilir. Minimum insan müdahalesi ile güvenli, hızlı ve standart ödeme işlemi sağlamaktadır. 

Yapılan tanımlamalar kapsamında baktığımız zaman bilhassa 2019 yılında Çin’ de ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan korona virüs pandemi sürecinde teması en aza indirmek için kullanımının arttığını ifade edebiliriz. Ancak kartını kaybedenler için bu özellik istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Temassız kartlarda şifrenin istenmemesinden kaynaklı ve kartın kaybolması durumunda bulan kişi rahatlıkla kartı kullanabilmektedir. Bu bağlamda BDDK bunun önüne geçmek için uygulanacak yöntemi açıkladı.

BDDK temassız kartların müşteri bilgisi haricinde kullanımın engellenmesi açısından ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması açısında bankalara talimat verildiği açıklandı. Bu bağlamda BDDK’ nın bankalara gönderdiği yazıya baktığımız zaman “müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür" ifadelerinin yer aldığını ifade edebiliriz. Bu bağlamda kartın başka insanlar tarafından kullanılması engellenmiş olacaktır.