Bireysel Emeklilik Sistemindeki ilgili değişiklik Resmî Gazete ’de yayınlandı. En çarpıcı değişiklik ise bireysel emeklilik sistemi içerisinde kalmaya devam edenlere avantajlı kredi imkânı sağlanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına müjdeli haber geldi. Sigortacılık Denetleme Kurumu, "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmî Gazete ‘de yayımladı. Buna göre, katılımcılar artık finansman ihtiyaçları sebebiyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri ile sistemden ayrılmadan bankalardan kredi çekebilecekler.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Katılımcılarına Müjdeli Haber: Sistemden Ayrılmadan Bankalardan Kredi Çekebilecek

Katılımcılar, her fon dağılımı değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan fonlar dâhil olmak üzere azami yirmi fon tercihinde bulunabilecek. Sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı tarafından kullanılması kural olarak kabul edilirken, kanun çerçevesinde emekliliğe yönelik taahhütte bulunan tüzel kişiliklerden BES'e aktarım yapan üyeler, emeklilik hariç tüm hak ve alacaklarını hizmet sunucusuna devredebilecekler.

Ayrıca, katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa devlet katkısı hesabındaki tutar, ilgili bilgi ve belgelerin şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılara ödenecek.

Sözleşmeye ait fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden iş gününden sonra yapılan aktarım ve ödemeler, belirlenen avans faiz oranı üzerinden hesaplanan temerrüt faizi yürütülerek yapılacak.

Cilt Bakımı Sırları Cilt Bakımı Sırları

BES katılımcılarına sunulan bu kolaylıklarla birlikte, bireysel emeklilik sistemi daha da cazip hale gelecek ve vatandaşlarımız emeklilik planlamalarında daha rahat hareket edebilecekler.