Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) türban serbestliğine izin veren kararın iptal edilmesi talebi sonuçlandı...

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) türban serbestliğine izin veren kararın iptal edilmesi talebini bire karşı 12 üyenin oyçokluğu ile usulen reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB), 15 Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik ile kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine türban takabilmelerinin yolu açılmıştı ki Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), söz konusu yönetmelik maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı.

TSK'de türbana izin veren yönetmeliğin iptali talebi Danıştay'da reddedildi - Evrensel

Açılan davada düzenlemenin "orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına götüreceği" belirtilerek laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı savunulmuştu.

Ançak Danıştay 2. Dairesi önce 20 Aralık 2017’de yürütmenin durdurulması talebini bire karşı 4 üyenin oyu ile reddetti ve sonrasında ise 19 Kasım 2020’de TSK’de türban serbestliğine izin veren yönetmeliğin iptalini usulen oy çokluğuyla reddetti.

HKP avukatları ise, Danıştay 2. Dairesi’nin başvuruyu reddetmesi üzerine davayı Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdı.

Zeytin Dalı'nın kadın subayları

Madison Beer ifşa görüntüleriyle gündemde! Adı Kenan Yıldız ile aşk haberlerine karışmıştı! Madison Beer ifşa görüntüleriyle gündemde! Adı Kenan Yıldız ile aşk haberlerine karışmıştı!

Ancak Kurul toplantısında başkanla birlikte 12 üye TSK'de türban serbestliğine izin veren yönetmeliğe onay verdi.

Ayrıca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 12 Mayıs 2022’de HKP’nin “dava açma ehliyetinin olmadığı” gerekçesiyle davanın usulen reddedilmesine karar verirken ulaşılan İDDK kararında da “Davacının, davaya konu ettiği kıyafet değişikliğine ilişkin düzenleme ile değişen hukuki durumun tarafı ya da yararlananı olmadığından güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne imkân bulunmamaktadır” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri | Askeri, Askeriye, Savaşçı kadın

HKP avukatlarının oy çokluğuyla verilen bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağı belirtilirken Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise karara ilişkin olarak, “Kamu hizmetinin ifasında dinsel öğeler bulunmaz. Her görüş ve inançtan halk çocuklarının ülke sevdası üzerinden birleşmesinin prensibi olan ‘üniforma birliği’ne dayalı silahlı kuvvetlerde hiç olamaz” diyerek konuya dikkat çekti.