İslâm dininin inançlarını, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmak için kurulan Diyanet, yaptığı ilginç bir açıklama ile tepki topladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, piyasada enflasyon, döviz farkı ve girdi maliyetleri nedeniyle artan fiyatlara ilişkin zamanlaması ile de dikkat çeken bir fetva yayınladı.

Türkiye'de yaşanan tarihi bir ekonomik yıkım karşısında artık tüm vatandaşların etkilendiği ve isyan ettiği dönemde kurul, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” Hadis-i Şerif’ine işaret edince soru işaretleri geldi.

Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir

Diyanet Ne İçin Kuruldu?, Diyanetin Görevi Ne?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz - bianet

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşın gündemi "ekonomi" ve "düşen alım gücü" iken hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken bir Hadis paylaştı.

Sosyal medya hesabından “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtilirken fetvada yer verilen bir hadis ise günün anlam ve önemine istinaden dikkat çekti.

Diyanet Ne İçin Kuruldu?, Diyanetin Görevi Ne?

Adli yılı 'dua' ile açmışlardı: Erdoğan, Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Akarca hakkında suç duyurusu! - Gerçek Gündem

Türkiye gündemine giran fetvada yer alan Hadis-i Şerif şöyle:

“Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’”

Bu arada fetvada, piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu ve vurgusu ise ayrıca dikkat çekici oldu.

Diyanet Ne İçin Kuruldu?, Diyanetin Görevi Ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı yani (DİB), 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulmuştur ve görev tanımı ise şöyledir;

"İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek."

Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur ve 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde ise, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü de yer almaktadır.