DSİ bünyesinde bulunan personel sayısının yetersizliği nedeniyle yeni işçi istihdam etme kararı aldı. Bu karar vatandaşı heyecanlandırdı. İş İlanı detayları haberimizde...

DSİ bünyesinde bulunan personel sayısının yetersizliği nedeniyle yeni işçi istihdam etme kararı aldı. Bu karar vatandaşı heyecanlandırdı. İş arayan binlerce vatandaş bu kararı sevinçle karşıladı. Peki Devlet Su İşleri'nde çalışabilmek için ne gibi şartlara ihtiyaç var ? Herkesin aklındaki sorunun cevabı aşağıda belirtilmektedir. İşsizliğin en yoğun olduğu dönemlerden biri olan pandemi şartlarında bu haber halkın gönlüne adeta su serpti. İşe girebilmek için farklı aşamalara tabi tutulacak kişiler öncelikle yazılı , sözlü ve uygulamalı sınavlardan 60 ve üzeri bir puan almak zorundalardır. Bu sınırı geçen kimseler bir sonraki aşamalara tabi tutulurlar.

Personel alımı nasıl olacak ?

İŞKUR tarafından yapılacak istihdam için resmi sitelerinde 23-27 ağustos tarihleri arasında başvurular açık olacak. Devlet Su İşlerine şoför , ambar işçisi , akaryakıtçı , kompresör operatörü , laborant yardımcısı ,hidrolog ,teknisten ,operatör ,bakımcı yağcı ,usta ,sondaj işçisi ,vinç opetarörü ,topograf , aşçı ve bekçi alımları yapılacaktır. Tüm bu atamalar sürekli işçi sıfatıyla yapılacaktır.

Başvuru şartları nelerdir? Adayların tabi olacakları aşamalar nelerdir?

Adaylar ,Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Sonrasındaysa affa tabi tutulmuş olsa dahi Devletin güvenliğine vb. konularda suçlar ve kamu düzenine karşı işlenen suçlardan suçlu bulunmamalı. Kendilerine tanınan kamusal hakların kullanımı kısıtlanmamış olmalı. Adayların askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olması gerekmektedir. Askerlikle ilişiği olan kişiler ilgili kadrolara yerleşemez.

Adaya yapılacak olan Arşiv araştırması sonucunda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamış olması zorunludur. Kişinin görevini ifa ederken sürekli olarak sorun çıkaracak herhangi bir sağlık sorunun olmaması şarttır. Adayların hepsi , Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR ) belirtilen meslek alanlarından yalnızca birine başvurabilir. Yani adaylar aynı anda tüm mesleklere başvuramaz , yalnızca birine başvurmak zorundadırlar.

Emeklilere Yeni Fırsat: Özel Bankalardan Tek Seferde 15.000 TL Nakit Desteği! Emeklilere Yeni Fırsat: Özel Bankalardan Tek Seferde 15.000 TL Nakit Desteği!

Türkiye İş Kurumu’nda ifade edilen meslek dallarına başvuracak kimselerin başvurmak için son gün olan 27 Ağustos’a kadar başvurulan alanda gerekli görülen bölümlerden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca bu kimselerin herhangi sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmaması ve gerek emeklilik gerekse malullük nedeniyle aylık olarak gelir elde etmemesi zorunludur.

dsi-iskur-vasitasiyla-26-farkli-bolgeye-2-bini-askin-personel-alimi-yapacak

Tüm aşamaları geçip işe alınan adaylar derhal sürekli işçi sıfatına haiz olamayacaklardır. İşe giren adayın 4 aylık bir deneme süreci olacak ve bu süreç sonunda kendisinden beklenen performansı gösteremeyen kimselerin iş akdinin feshine , başarılı olanlarınsa sürekli işçi sıfatına haiz olmasına karar verilecektir. Talep şartlarını bünyesinde bulundurmayan ve bu durumu sonradan anlaşılan adayların Devlet Su İşleri’ne yaptığı talep ilan ve sınav süreci içindeki her aşamada idare tarafından sonlandırılacaktır.

Sınavdan önce sınava girecek kişilerin seçimine dair noterin de dahil olduğu kura çekimleri ; açık bulunan iş tutarının 4 katı kadar asli ve açık iş sayısının 4 katı kadar da yedek işçi olacak biçimde 06.09.2021 gün ve saat 10.00’da ilgili Bölge Müdürlüklerinde ifa edilecektir. Bu kura sonucunda hak kazanan adaylar, Bölge Müdürlüklerinin web adreslerinde tek tek ilan edileceklerdir.

Kura sonrasında hak kazanan kişilere tek tek tebliğ edilmeyecek toplu olarak web adresinden yayımlanacaktır. İş başvurusunda bulunan ve kurada hak kazanan kişilerin tabi tutulacakları sınav ; yazılı sınav , sözlü sınav ve uygulama yöntemleri dahil edilerek kişilerin alınacaklara mesleğe karşı bilgi ve uygunlukları test edilecektir.

Gerekli testler sonucunda kişilerin notları 100 üzerinden değerlendirilecek olup minimum başarı puanıysa 60 olarak belirlenmiştir. Yani 60 puanın altındaki adayların sınavı başarısız sayılıp herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Tüm bu aşamalar sonrasında atanan kişiler 4 aylık deneme sürecine başlar. Bu süreç içerisinde kişilerin hem mesleki yeterliliklerine bakılacak hem de yukarıda da ifade edilen Arşiv Araştırması yapılacaktır. Bu iki şartın ikisinde de sorun yaşamayan adaylar bu sefer sürekli işçi sıfatına haiz olacak ve hukuken de işçi sınıfına mensup olacaklardır.