TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar Dikkat! 90.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar Dikkat! 90.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek

Çünkü dünya çapındaki ülkeler taahhütlerini yerine getirmiyor, bütçe yapamıyor ve daha temiz enerjiye geçişi hızlandırıyor. Bazı ilerlemelerin gerçekleştiği, ancak çok yavaş halde olduğu, bunun da kürenin daha da ısınacağı anlamına geldiği söyleniyor.

COVID-19 pandemisi, ekonomik faaliyet durma noktasına geldiği için başlangıçta sera gazı emisyonlarında bir düşüşe neden olsa da, pandeminin yenilenebilir kaynaklara geçişi hızlandırmamış olabileceği tartışılıyor.

Hidrojen

Avustralya'dan Çin'e ve Avrupa Birliği'ne kadar, giderek daha fazla ülkenin, kamyonlar ve fabrikalar için yeşil hidrojene yöneldiği belirtildi. Yakıt olarak hidrojeni yakmak sadece su yayarken, gazın çoğu zararlı emisyonlar üreten bir süreçte yapıldığı vurgulandı.

Karbon fiyatlandırması

I4CE düşünce kuruluşuna göre, 2020'nin ortalarında küresel ekonomik çıktının %60'ını oluşturan yaklaşık 44 ülke ve 31 şehirde karbon fiyatlandırması (vergiler veya kotalar) planları vardı.
Karbon fiyatları, kötü hava kalitesi nedeniyle sağlık hizmetleri maliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle mahsul hasarı gibi emisyonların sosyal maliyetlerinin bir kısmını kirleticilere ödetmeyi amaçlıyor.
Uzmanlar, kirleticileri verimliliği artırmaya veya yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye zorlamak için fiyatın bir ton CO2 başına 40 ila 80 dolar arasında olması gerektiğini söylüyor.

Pandemi yatırımı

Ren 21 düşünce kuruluşu, koronavirüs pandemisinin kamu politikasını değiştirmek için bir fırsat sağladığını, ancak ülkelerin ekonomik kurtarma planlarında fosil yakıta yenilenebilir enerji projelerinden altı kat daha fazla yatırım parası sağladığını ifade etti.

Pandemi sayesinde %7 düştükten sonra, bu yatırımların kaydırılmaması durumunda CO2 emisyonlarının 2023 yılına kadar yeni rekorlara ulaşması beklendiği açıklandı.

Ortaya çıkan zorluklar

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın, Çin dışındaki yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde birkaç yıldır kaydığı ve koronavirüs pandemisinin durumu değiştirmek için hiçbir şey yapmadığı öne sürüldü.
Bu ülkeler dünya nüfusunun üçte ikisini barındırıyor ve emisyonlardaki artışın %90'ından sorumlu, ancak IEA'ya göre temiz enerjiye yapılan yatırımların sadece %20'sini alıyorlar.

Kral kömürü hala hüküm sürüyor

Uzun zaman önce dünya ekonomisine güç vermedeki büyük rolü olan bu yakıt, bölgenin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Asya'da yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.

Küresel ekonomik toparlanma, kömür talebinin muhtemelen 2019 seviyesini aşacağı ve böylece sera gazı emisyonlarının önde gelen kaynağı olma tacını da koruyacağı anlamına geliyor.
Diğer ülkelerdeki kömür projelerinin önemli bir finansörü olan Çin, Eylül ayında uygulamayı durdurduğunu bildirdi.
 

Editör: Berkay Keskin