Güneş enerjisi hem temiz hem yenilenebilir hem ucuz hem de sınırsız bir enerji kaynağı olduğundan dolayı oldukça önem arz ediyor. Bu bağlamda dışa bağımlı olan ülkelerin cari açıkları konusunda avantaj olacak güneş enerji 20 ülkede 2 bin 31 GW’a ulaşması beklenmektedir. İşte detaylar…

Güneş enerjisi hem temiz hem yenilenebilir hem ucuz hem de sınırsız bir enerji kaynağı olduğundan dolayı oldukça önem arz ediyor. Bu bağlamda dışa bağımlı olan ülkelerin cari açıkları konusunda avantaj olacak güneş enerji 20 ülkede 2 bin 31 GW’a ulaşması beklenmektedir. İşte detaylar…


Son zamanlarda bilhassa artan iklim krizi ile mücadele de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artmaya devam ediyor. Bilhassa gelişen teknoloji ile bulutlu günlerde bile güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilmektedir. Dolayısı ile güneş enerji potansiyeli düşük olan ülkeler de bu enerji kaynağından yararlanabilecektir. 

fotovoltaik-paneller


Enerjide Dışa Bağımlılığa Son!


Endüstri döneminden bu yana makinenin kullanımının artması ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Dolayısı ile ülkelerin ekonomik olarak gelişebilmesi açısından teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Bunun için de enerji kullanımı giderek artmıştır. Enerjinin kullanım alanları zaman içerisinde arttığından dolayı üretemediğimiz noktada dışardan almaya yöneldik. Bu bağlamda zamanla ülkeler enerjide dışa bağımlı bir hale geldiler.


Bölgesel olarak örnek verecek olursak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler enerjide büyük oranda dışa bağımlı olup Rusya’ dan enerji tedarik etmektedir. Dolayısı ile Rusya bunu siyasi bir araç olarak yeri geldiğinde kullanabiliyor. Bu bağlamda enerji de dışa bağımlılığı azalmak önem arz etmektedir. AB ve diğer enerjide bağımlı olan ülkeler hem enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından hem de dışa bağımlılığı azaltmak açısından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. 

fotovoltaik-paneller-1


20 Ülke 2 Bin 31 GW’a Güneş Enerjisine Sahip Olacak!


Küresel bir kriz haline gelen iklim değişikliğinin temel sebeplerinden bir tanesi de fosil enerji kaynaklarının kullanımıdır. Fosil enerji kaynakları hem çevreyi kirletiyor hem tükeniyor hem de enerji güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Dolayısı ile ülkeler ve bölgesel güçler enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir.

Bunlar içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları en çok tercih edilenler arasındadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları doğa dostu olup sonsuz enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklara baktığımız zaman güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal, hidro, bitki atıkları ve dalga yer almaktadır. Güneşin doğmadığı bir gün yok, sonsuz, herkese ve her yerde doğuyor. Dolayısı ile hem barışçıl hem adil hem tükenmez hem de temiz enerji kaynağı olarak güneş tercih edilmektedir. 


Güneş enerjisi gelişen teknoloji ile her ne kadar başlangıçta maliyetli olsa da artık hem uygun hem de daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde Almanya, İngiltere ve daha birçok yerde güneş enerji potansiyeli olmamasına rağmen kullanılmaktadır. Bilhassa Almanya gibi karanlık bir bölgenin güneş enerji kullanımı açısından dünyanın ilk beş ülkesi içerisinde yer alması teknolojinin önemini bize gösteriyor. Dolayısı ile ülkeler güneş enerjisine yönelerek bu yönde politika geliştirmektedir. 


Dünyada hala elektriğin girmediği bölgelerin olması her ne kadar imkansız görünse de maalesef ki bu bir gerçek. Bu bağlamda güneş enerjisinin bu bölgelerde etkin bir şekilde kullanılması ile oradaki insanların hem elektrik ihtiyaçları sağlanmış olacak hem de temel ihtiyaçlarını sağlama noktasında kolaylıklar sağlanacaktır. Dünyada hızla değişen ve gelişen teknolojiyi takip ettiğimizde bulutlu ve nemli havalar da dahi güneş enerji panelinden elektrik üretimi sağlanmaktadır.

TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar Dikkat! 90.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar Dikkat! 90.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilecek


Sonuç olarak ülkeler hem küresel iklim krizi ile mücadele hem enerji arz güvenliğinin sağlanması hem de dışa bağımlılığı azaltmak açısından güneş enerjisine yönelmiştir. Bu bağlamda güneş enerjisinden elektrik üreten 20 ülkenin 2022 – 2026 yılları arasında 2 bin 31 GW’a kadar enerji elde etmesi tahmin edilmektedir.