Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) 6 Şubat’ta meydana gelen depremler ile ilgili ön raporunu yayımladı.

DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan ve ekibi tarafından hazırlanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem ile ilgili ön raporda, yaşanan depremin bina ve alt yapı sistemlerine verdiği zararın 85 Milyar Dolar seviyesinde olduğunu açıkladı, raporu hazırlayan heyet deprem nedeni ile meydana gelen yapısal hasarın ise çok ileri seviyede olduğu hususuna raporunda yer verdi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi yayımladığı ön raporda tamamen göçen binaların genellikle 20 yaşından daha büyük binalar olduğunu, yeni binaların büyük çoğunluğunda herhangi bir göçme yaşanmadığını, hasar alan binaların ise göçme nedeninin kurallar ve şartnamelere uygun inşaatların yapılmamasından kaynaklandığını aktardı. Yine raporda yapılaşma için uygun olmayan arazilerin seçilmesi, beton kalitesizliği, uygulama ve projelendirme hataları gibi etmenlerin bu sonucu ortaya çıkardığı belirtildi.

Sivil Afet Müdahale Ekipleri Kurulmalı

Yine DEMAR tarafından hazırlanan ön raporda, zemin ve temel etüt raporlarının standartlara uygun yapılmasının ve riskli alanların imara açılmamasının önemi vurgulanırken, bilimsel normlara dayalı seçimler yapılmasının önemi vurgulandı.

Bunun dışında Yapı Denetim sistemi revizyonu, kentsel dönüşüm yasası revizyonu, zemin açısından ise mikro-zonlama çalışmalarının yapılması, yapı envanterinin çıkarılması, bina deprem yönetmeliğinin uygulanmasının sağlanması, depreme dirençli kent projelerinin yapımının hızlandırılması, bina deprem yönetmeliğinin uygulanması ve sivil afet müdahale ekiplerinin kurulmasının sağlanması konusuna öncelik verilmesi gerekildiği belirtildi.

Denetimler Denetlensin

Yine yayımlanan raporun en dikkat çekici noktası ise sahada yapılan gözlem çalışmalarında yıkık ya da ağır hasarlı binaların önemli çoğunluğunun 2000 yılı ve öncesinde inşa edildiği aktarılırken, uzmanlar tarafından uyarılmasına rağmen Maraş depreminde de pek çok yapının yumuşak kat uygulaması nedeni ile ağır hasar aldığını ve yıkıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir

Bina envanterinin çıkartılması, detayları ile hazırlanması ve dijitalleşmenin gerektiğinin savunulduğu DEMAR raporunda “Yapılacak envanter çalışması sonrası riskli binalara ulaşılabilecek ve daha sağlıklı çalışma yapılacaktır, denetim firmalarının denetlenmesi ise çok daha sıkı ve katı kurallara bağlanmalıdır.” İfadelerine yer verildi.