Kurum memur alımı yapacak! Harita Genel Müdürlüğü çeşitli boş kadroları için personel alımı yapıyor. Kurum bünyesine katılmak isteyen adaylar gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirler.

Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometrekareyken en büyük il Konya'nın yüz ölçümü yaklaşık kaç kilometrekaredir
Kurum memur alımı yapacak! Harita Genel Müdürlüğü çeşitli boş kadroları için personel alımı yapıyor. Kurum bünyesine katılmak isteyen adaylar gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirler.

BAZI KADROLAR - DAHA FAZLASI İLAN KILAVUZUNDA

Mal Sorumlusu; Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, KPSS p93 puan türü üzerinden ve Ankara ili için yapılacaktır. Toplamda 2 kişi alınacaktır.

VHKİ; Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak, Ankara ilinden ve toplamda 6 kişi alınacaktır. KPSSP93 puan türü üzerinden alım yapılacaktır.

Memur; toplamda 5 kişi Ankara ili için alınacak olup Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak gerekmektedir. KPSSP93 puan türü üzerinden alınacaktır.

Yukarıda verilen kadroların dışında birçok kadro için alım yapılmaktadır. Daha fazla kadro bilgisi için ilan kılavuzuna gidebilir ve harita genel müdürlüğü başlığı altındaki kadroları inceleyebilirsiniz.

Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

Adaylar başvurularını 28 aralık 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirmeleri istenmektedir.

İlan detayları için tıklayın

İlan tam metninde harita genel müdürlüğü kadrolarını inceleyebilirsiniz.