Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alımı yapacak

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu üzerinden vermiş olduğu işçi alımı ilanı ile eski hükümlü olarak temizlik görevlisi alımı y

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Eski Hükümlü İşçi Alımı yapacak

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu üzerinden vermiş olduğu işçi alımı ilanı ile eski hükümlü olarak temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Özel Hususlar:

* Türk vatandaşı olmak.

* 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Askerliğini yapmış olmak.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

* Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

* 657 sayılı DMK’nın 53’ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı hastalığı bulunmamak.

*Yaptırılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmayanların herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecektir.

* Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

* Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

* Adli Sicil Kaydı Belgesini ibraz etmek.

* Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralandığını gösterir belgeyi ibraz etmek.

* En az ilköğretim, en fazla lise mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek.

* İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.

* Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek.

* Talep edilen belgeleri zamanında ve tam olarak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacaktır.

* Çalıştırılacak kişilerin açık öğretim hariç, öğrenci olmaması gerekmektedir.

* Çalıştırılacak kişilere asgari ücret ödenecektir.

*Alınacak personeller 22260 kodlu “Sürekli İşçi” unvanında çalıştırılacaktır.

İlan tam metni için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 18:04
YORUM EKLE