Kamu kurumları toplamda 14 bin 597 personel alımı yapacağını ilan etti. 4 kamu kurumu farklı kadrolarda personel alımı yapacak olup, belirtilmiş şartları taşıyan adaylar kurumların alım ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

Cilt Bakımı Sırları Cilt Bakımı Sırları
Kamu kurumları toplamda 14 bin 597 personel alımı yapacağını ilan etti. 4 kamu kurumu farklı kadrolarda personel alımı yapacak olup, belirtilmiş şartları taşıyan adaylar kurumların alım ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

Alınacak kadrolardan bazıları; büro personeli, sözleşmeli er, müfettiş yardımcısı, zabıta memuru, itfaiye eri, arşiv uzmanı, şehir plancısı, mühendis, tekniker, teknisyen, belediye trafik memuru, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, gişe memuru, mühendis, mimar, ölçü ve ayar memuru, aşçı, bahçıvan ve temizlik hizmetlisi gibi kadrolar için alım yapılacaktır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tedaş, Diyarbakır Belediyesi toplamda 14 bin 597 alım yapacağını duyurdu. Adayların ilgili kurumların ilanlarına başvuruda bulunmak için ilgili adreslere giderek başvuru şartlarını, tarihlerini ve diğer bilgilerini inceleyerek başvuru aşamasına geçebilirler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin er alımı için tıkayın 

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak, (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar), (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak


İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı için tıklayın

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, (ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)


Tedaş 10 müfettiş yardımcısı alımı için tıklayın

  • Kurum alımlarını 2017 ile 2018 yıllarında düzenlenmiş olan kamu personeli seçme sınavı KPSS’nin P48 puan türü üzerinden 75 ve üstü puan almış olan adayların başvuruda bulunabileceğini ve ayrıca en yüksek puandan başlanarak işlemlerin gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Adayların 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilmiş olan 48. maddenin yazılı genel şartlarını taşıyor olması ve 1 ocak 2019 itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması ayrıca en az 4 senelik eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.


Diyarbakır Belediyesi 387 memur alımı için tıklayın 

  • Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.