Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun (EYT), Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanundaki düzenlemeyle birlikte, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları durumunda yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek.

Bu hüküm esas alınarak, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak veya hak talep edilmeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

İstanbul'un Renault Yetkili Servisi İstanbul'un Renault Yetkili Servisi

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Yasada öne çıkan diğer maddeler şunlar:

  • 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanabilecek.
  • EYT’de herhangi bir yaş sınırı uygulaması olmayacak.
  • Yaş sınırı dışında, prim günü ve sigorta süresini taşıyanlar aylık alabilecek.
  • Emekli olduktan sonra 30 gün içerisinde aynı iş yerinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
  • Kadroya alınan işçiler ve işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırılacak.
  • EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
  • Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre; 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
  • Emeklilik başvuruları, E- Devlet üzerinden veya SGK’ye yapılabilecek.
  • En az maaş sınırı 5.500 lira olacak. Bu tutarın altında maaş olmayacak.