Sansür Yasası tarışmaları devam ederken meclisten geçen yasa için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Dikkat çeken detay ise yasanın 'Savaş dönemi düzenlemesi' olması.

Hafta sonu “sansür yasası”nı AYM’ye taşımak için gerekli çalışmaları yapacak olan CHP,. AYM’ye yapılacak itirazda, yasanın en çok tartışılan 29. maddesinin “savaş hükümlerini içeren yanları olması”na dikkat çekecek.

CHP tarafından, Sansür Yasasına itiraza yönelik son hazırlıklarını hafta sonu yapacağı, hafta başında ise itiraz sürecine ilişkin yol haritasını açıklayacağı belirtildi

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak: 'Savaş dönemi düzenlemesi'

Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir? Saz çalan kimselere verilen ad hangisidir?

Buna göre CHP, yasanın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu” düzenleyen 29. maddesinin “savaş hükümleri içeren bir düzenlemenin barış düzeninde uygulanması anlamına geldiği ve bunun da anayasaya aykırı olduğu” savunmasını yapacak .

Bu arada CHP’ye göre yasada basın kartının İletişim Başkanlığı’nın takdirine verilmesi ise anayasanın “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz” maddesine aykırılık taşıyor ve muhalefet, teklifin genel olarak anayasanın 2’nci, 13’üncü, 22’nci, 25’inci ve 26’ncı maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.