SGK tarafından konut satışları tam gaz devam ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde artan konut fiyatları sonrası vatandaşlar farklı yollar aramaya başladı.

Vatandaşlar başvuru patlaması yaşattı! SGK'dan büyükşehir'de 30.000 TL peşinatla daire satılıyor!  SGK'dan son zamanlarda alınan konutların sayısı artmış durumda. SGK'dan konut alırken bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu anlamda konut almak isteyen vatandaşlar https://net.sgk.gov.tr/ adresinden başvrularını online olarak yapmaları gerekiyor. Haberimizde Sakarya'da satılan konut ile ilgili detayları verdik. 

SGK'dan büyükşehir'de 30.000 TL peşinatla daire

Kat irtifakına esas mimari projeye göre konu mesken; binanın batı cephesinde bulunan bina girişine göre sol kol üzerinde, 2. normal katta konumlu, kuzey, batı ve doğu cepheli 5 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Projesine göre taşınmaz;  brüt 56 m² alana sahip olup, antre, mutfak + salon, 2 adet oda, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemelerde kanuni takip talebi olması sebebi ile mal sahibi ile iletişime geçilmeden taşınmazın keşfi dışarıdan yapılmıştır. Taşınmazın keşfinin dışarıdan yapılmış olması sebebi ile alan, mimari planlama ve dekorasyon özellikleri hakkında bilgi edinilememiştir. 

İlan Numarası       18705

Satış Tipi       Açık Artırma

Kategori       Konut

Tür       Daire

Satışa Esas Bedeli       400.000,00 TL

Teminat Bedeli       30.000,00 TL

Bulunduğu İl    Sakarya

Birinci İhale Tarihi    2022-10-20

İkinci İhale Tarihi       2022-10-27

İhale Başlangıç Saati       09:30

İhale Bitiş Saati       09:40

İşte SGK'dan daire alma şartları

1 - Birinci açık arttırma 20/10/2022 günü  yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonunda açık arttırma suretiyle  yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 27/10/2022 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)

3 - Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.

4 - Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV (kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 - Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 - Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 - İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

8 - Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %15 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü  Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

9 - Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10 - Satış İlanında dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.    

11 - Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

12 -  İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip, tebliğ  edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur. İşbu ilan EGE YEDEK PARÇA TEM. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., SAKARYA MAVİ TEMİZLİK İNŞAAT OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.,  YÖNETİCİ ve ORTAKLAR ve Müdür Mehmet EGE' ye ilan ve tebliğ olunur.

Belediye KPSS B Grubu Puanıyla Personel Alımı Yapacak! Genel Şartları Karşılayan Yeni İşine Hazırlanıyor! Belediye KPSS B Grubu Puanıyla Personel Alımı Yapacak! Genel Şartları Karşılayan Yeni İşine Hazırlanıyor!

13 - Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2022/34 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.                                           

ilan365.net özel haber