Tarım ve Orman Bakanlığı, 18 farklı pozisyonda toplam 5500 yeni personel alacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke tarımının ve orman varlığının korunması, geliştirilmesi alanlarında daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla büyük bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamlı alım süreci, bakanlığın faaliyetlerinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesini hedefliyor. Açıklanan 5.500 yeni personel alımı, bakanlığın uzmanlık alanlarında nitelikli ve deneyimli personel sayısını artırmayı amaçlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin tarım ve orman kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, korumak ve geliştirmekle sorumludur. Bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için nitelikli ve yeterli sayıda personele ihtiyaç duymaktadır. Bakanlık, bu alımla birlikte, tarım, ormancılık, su kaynakları yönetimi ve çevre yönetimi gibi çeşitli alanlarda hizmet verme kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temel hedefleri arasında, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, ormancılığı geliştirmek ve teşvik etmek, su kaynaklarını korumak ve yönetmek, çevreyi koruyup geliştirmek bulunmaktadır. Bu geniş yelpazedeki görevleri başarıyla yerine getirmek, ülkenin ekonomik kalkınması, doğal kaynakların korunması ve çevrenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni personel alımı, bu hedeflere ulaşmada bakanlığa önemli bir destek sağlayacak.

5500 Sözleşmeli Personel Kadro Dağılımı

BNP Paribas Cardif, Sigorta Haritaları Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor BNP Paribas Cardif, Sigorta Haritaları Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

Yeni başlayacak olan personel alım süreci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevcut ve gelecekteki projelerine değer katacak, alanında uzman yeni yeteneklerin bakanlık bünyesine katılmasını sağlayacak. Bu süreçle birlikte bakanlık, daha kapsamlı ve kaliteli hizmet sunma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Alınacak personeller, bakanlığın çeşitli birimlerinde görev alarak, tarım ve ormancılık alanlarında ülkenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütecekler. Bu yeni personel alımı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ailesini daha da büyütecek ve bakanlığın ülkenin tarım ve orman varlığını koruma, yönetme ve geliştirme misyonunu daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir.