Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait ''İstatistiklerle Kadın'' verilerini paylaştı. Buna göre; kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu ve ev işlerinin genellikle kadınlar tarafından üstlenildiği görüldü.

Kadınlar, Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu, erkekler ise geri kalanını oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin kadın istatistiklerini paylaştı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılında Türkiye’de kadın nüfusu 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 704 bin 112 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 72,4 oldu.

Cilt Bakımı Sırları Cilt Bakımı Sırları

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında, yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 21,8 iken bu oran kadınlarda yüzde 30,4, erkeklerde yüzde 13 oldu. Kadınların yüzde 51,1’i, erkeklerin ise yüzde 71,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti. Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2022 yılında yüzde 5 iken bu oran, kadınlarda yüzde 6,8, erkeklerde yüzde 3,2 olarak belirlendi. Kadınların yüzde 80,5’i, erkeklerin ise yüzde 88,2’si evde yalnız otururken kendilerini güvende hissettiğini bildirdi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, 2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 72,6, erkeklerin oranı yüzde 89,8 olan bu oran 2021 yılında kadınlarda yüzde 87,3, erkeklerde yüzde 97,1 oldu. 2008 yılında yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2021 yılında kadınlarda yüzde 20,9, erkeklerde ise yüzde 25,1 oldu.

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,8, erkeklerde ise yüzde 70,3.