2021’de Türkiye’ye göç edenler yüzde 116 artarak 739 bin 364 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ait "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 116.9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 51.9’u erkek, yüzde 48.1’i kadınlardan oluştu. Türkiye’ye gelenlerin 124 bin 269’u Türk vatandaşı, 615 bin 95’i yabancı uyruklu olarak kaydedildi.

Türkiye’den yurt dışına göç eden nüfusun sayısı ise 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 31.6 azalarak 287 bin 651 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 55.7’si erkek, yüzde 44.3’ü kadınlardan oluştu. Türkiye’den yurt dışına gidenlerin 103 bin 613’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 184 bin 38’i ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

Türkiye’ye göç edenlerin yaş grubu özelinde incelendiğinde, 20-24 yaş grubunun yüzde 12.3 ile ilk sırada olduğu görüldü. Bunu yüzde 12.1 ile 25-29, yüzde 10.7 ile 30-34 yaş grubundakiler takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14.4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12.3 ile 30-34 ve yüzde 11.6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

İllere göre göç eden ve göç veren nüfus da incelendiğinde, Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 47.8’i İstanbul’u tercih etti. Bu ilin ardından yüzde 8.2 ile Antalya, yüzde 6.7 ile Ankara, yüzde 2.7 ile Bursa ve yüzde 2.4 ile Mersin takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun ise yüzde 35.2’si İstanbul’dan ayrıldı. Bu ilin ardından yüzde 11.9 ile Ankara, yüzde 6.2 ile Antalya, yüzde 3.7 ile İzmir ve yüzde 2.7 ile Bursa izledi.

TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE! TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!

Ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12.1 ile Irak vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 10.9 ile İran, yüzde 6.5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5.5 ile Afganistan yer aldı.

Türkiye’nin göç alışverişi, tarihsel olarak önemli bir yere sahip. Son yıllarda, ülkeye yapılan göç artışı önemli bir konu haline geldi. Bu istatistikler, Türkiye’nin insanların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarının meyvesini verdiğini gösteriyor. Ancak, bu artışın nedenleri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

İstanbul, Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den göç edenler için en popüler şehirlerden biri. İstanbul’un göç alan iller arasında birinci sırada yer alması, şehrin büyük bir ekonomik güce sahip olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak, bu durum, şehirde yaşayan insanların ve göç edenlerin karşılaştığı zorlukların da göstergesi olabilir.

Iraklılar, Türkiye’ye en çok göç eden yabancı uyruklu nüfus grubu. Bu durum, Irak’taki politik ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle olabilir. Türkiye’den en çok göç edenler arasında da Iraklılar ilk sırada yer alıyor. Bu durum, Türkiye’de Iraklıların sık sık çalışmak için geldiği ve daha iyi bir gelecek için Türkiye’yi tercih ettikleri şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye’nin göç istatistikleri, ülkenin demografik yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Göç edenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları, Türkiye’nin çeşitliliğine katkıda bulunabilir. Ancak, göçün olumsuz yönleri de olabilir, özellikle de göç edenlerin yerleşim yerlerindeki ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarla ilgili olarak.

Türkiye’nin göç istatistikleri, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının bir göstergesi olabilir. Ancak, göçün yarattığı zorlukların da ele alınması ve çözümlenmesi gerekiyor.