Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den mesai saatleri hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bakan Vedat Bilgin birçok ülkede çalışma saatlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların olduğunu söyleyerek "Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var" dedi ve akıllara daha önce de yapılan çalışma saatleri ile ilgili iddialar geldi.

Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panelde konuşurken dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Vedat Bilgin mesai saatleri hakkında "İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz." derken açıklamasını şöyle sürdürdü;

"8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz."

Türkçede "Kelime ve Dimne" adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hay Türkçede "Kelime ve Dimne" adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hay

Bu açıklama ve söylemler, ekonomik çöküş yaşanılan ülkemizde asgari ücret zamları için bir formül olarak daha önce gündeme gelmişti. Türkiye'de düşen alım gücü ile asgari ücrete zam beklentileri için "kasada para yok, zam yerine mesai saatleri düşürülecek" iddiası yapılmıştı.