{"uid":"B05C6E84-0297-44DE-BA4D-EA74A4124DA5_1605351431311","source":"other","origin":"unknown"}

Darüşşafaka'ya KPSS şartsız temizlik, güvenlik görevlisi, personel ve işçi alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları... Darüşşafaka'ya KPSS şartsız temizlik, güvenlik görevlisi, personel ve işçi alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları...
Adalet Bakanlığı memur alımları başlıyor. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 400 memur alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü toplam 400 memuru işe alacak. Bu 400 kişinin 300'ü erkek ve 100'ü kadın olacak. İşe alımlarda hem sözlü sınav hem de mülakat olacak.

Adalet Bakanlığı idare memuru öğrencisi alımları ne zaman olacak ?

Adalet Bakanlığı idare memuru öğrencisi alımı için başvurular 27 Kasım 2020 tarihinde başlıyor. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak olan başvurular 11 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Adaylarda aranan şartlar nelerdir ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (Bu durumda, 06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapamaz.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu her adaydan istenmeyecektir. sağlık raporu alması gereken adayların sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.)

- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak gereken adımlardandır. (Bu adım herkes için uygulanmayacaktır, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacak bir maddedir.)

Başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir ?

- Başvuru Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi,

- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı gerekmektedir.

Başvuracak olan adayların 27.11.2020 - 11.12.2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına başvurularını bizzat yapılacak olup başvuru esnasında başvuru formu ile birlikte yukarıda istenilen evrakları teslim etmeleri zorunludur.