Türkiye şartlarında her geçen gün biraz daha inem kazanan Polis Akademisi başvuru tarihi ve şartları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokullarına kaç kişinin alınacağı belli olurken 2022 PMYO polislik başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı.

Polis Akademisi'ne 25 Temmuz tarihinden itibaren http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurular yapılabilecek.

Polis Akademisi Başvuru Tarihi 2022! Polis Akademisi'ne Başvuru Şartları Neler?

Polis Akademisi Başkanlığı

05 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek başvuru sonrası ise alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Bu arad Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olarak toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacağı öğrenildi.

Polis Akademisi Başvuru Tarihi 2022! Polis Akademisi'ne Başvuru Şartları Neler?

Daha Az Yağ Daha Çok Lezzet: Airfryer ile Mümkün Daha Az Yağ Daha Çok Lezzet: Airfryer ile Mümkün

Lise mezunu polis alımı 2022! PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu başvuru şartları ve puanları Resmi Gazete'de - EMLAK 365

Polis Akademisi Başvuru koşulları ise şöyle;

*    PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.
*    Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.
*    Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.
*    Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2022 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2022 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.
*    Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

Ayrıca devamında ise şu şartlar aranacak;

* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

* Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

-  Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.