13 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de kamu kurumlarının kadro değişiklikleri ve yeni verilen kadroların listesi açıklandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına hizmetli, şoför ve memur kadrosu verildiği bildirildi.

13 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de kamu kurumlarının kadro değişiklikleri ve yeni verilen kadroların listesi açıklandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına hizmetli, şoför ve memur kadrosu verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı için verilen kadrolar ise memur, şoför, tesis müdürü, şube müdürü, şef, programcı gibi kadrolar verilmiştir. Kurumun merkez teşkilatında bulunan kadrolara bir bakalım...

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı için verilen kadrolar ise tekniker, mühendis, istatistikçi, milli eğitim uzmanı gibi kadrolar verilmiş ve toplamda 91 kadronun boş olduğu açıklanmıştır.