Hafta sonu nöbetçi noter sistemi sayesinde vatandaşlar hafta içi gerçekleştiremedikleri noter işlemlerini hafta sonu noter sistemi sayesinde gerçekleştirebiliyor. Hafta sonu girmesi ile beraber noterde işlem gerçekleştirmesi gereken vatandaşlar nöbetçi n

Hafta sonu nöbetçi noter sistemi sayesinde vatandaşlar hafta içi gerçekleştiremedikleri noter işlemlerini hafta sonu noter sistemi sayesinde gerçekleştirebiliyor. Hafta sonu girmesi ile beraber noterde işlem gerçekleştirmesi gereken vatandaşlar nöbetçi noter sistemi uygulaması sayesinde noterlerin telefon numaraları, adres bilgileri hatta harita üzerinden nöbetçi noterleri inceleyerek hangi noterin nöbetçi olduğunu öğrenebiliyorlar.Hafta içi noter işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar hafta sonları çalışan nöbetçi noterler sayesinde noter işlemlerini halledebiliyorlar. Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 ile 16:00 arasında vatandaşlara hizmet veriyor. Belirtilen saatler içerisinde nöbetçi noterliklere giderek işlemlerinizi halledebilirsiniz.

 ORGANİZASYON:

Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Hukuku Anayasasına göre 135'inc ajanı ile kurulmuş olup, kamu kurumlarının niteliğinde tüzel kişiliğe sahip profesyonel bir kuruluştur. Bu Kanunda belirtildiği şekilde Devletin idari ve mali kontrolüne tabidir. Birliğin merkezi Ankara'da.GÖREV:

Birliğin görevleri Noter Kanunu'nun 166. Maddesinde belirtilmiştir ve aşağıdaki gibidir:Meslektaşları arasında birlik ve işbirliği sağlamak,Kitap ve dergi yayınlamak, mesleğin gelişimi için konferanslar düzenlemek,Uluslararası toplantılara katılmak ve diğer faaliyetleri yürütmek,Noter görevlileri yetiştirmek için kurslar açmak,Noter ile ilgili konularda yetkili makamları kendiliğinden veya istek üzerine bilgilendirmek,Uyulması gereken meslek kurallarının belirlenmesi ve önerilmesi,Noterler ve katiplere Tüzükte gösterilmek üzere belirli bir süre ve miktarda borç vermek,Üyelerin ev sahibi olmalarını, çocuklarının eğitimlerini iyi koşullarda yapabilmelerini ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlayacak önlemler almak,Adalet Bakanlığına her yargı yılı açılmadan önce işleri ve mesleki ihtiyaçları hakkında rapor vermek,

Bakanlık Bünyesinde Çalışacak Personel Aranıyor! Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacağı Açıklandı! Bakanlık Bünyesinde Çalışacak Personel Aranıyor! Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacağı Açıklandı!


Noterlik belgelerinin korunması ve korunması için ortak önlemler almak,Birliğin taşınabilir ve taşınmaz mallarını ve paralarını Birliğin amaçlarına uygun olarak yönetmek ve işletmek,Noterler ve katipler ile görevliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip bir örnek hazırlamak,Noterlik işlerinin bu Kanuna uygun olarak yapılmasını sağlamak ve döviz faturalarının protestolarında (çekler, politikalar, varantlar) ve diğer noterler arasındaki rekabeti önlemek için resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurmak ve gerekirse , tarafların bir protokole uymak zorunda olduğu bir protokol çıkarmak. Bağlanın (ilgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasları ve protokolleri yapmaktan kaçınmaları).Noterlerin genel çıkarlarını ve mesleğin etiği, düzeni ve geleneklerini korumak,Noter Odalarının üyelerinin sayısını ve çalışmalarını dikkate alarak Noter Odalarına verilecek ödeme miktarını ve ödeme şeklini belirlemek,Noterlik Kanununun 109. maddesi hükümlerine halel getirmeksizin, her türlü ortak hesap paylaşım ilkelerini belirlemek,Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,NÖBETÇİ NOTER SORGULAMANöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​