Yargıtay verdiği karar ile "vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters" dedi.

Tarihi Eser Kayıpları Sayıştay Raporları İle de Resmiyet Kazandı! Onbinlerce Eser YOK! Savunma İse Daha ilginç! Tarihi Eser Kayıpları Sayıştay Raporları İle de Resmiyet Kazandı! Onbinlerce Eser YOK! Savunma İse Daha ilginç!

Yargıtay 15 yıl asgari ücretle çalışmasının ardından işine son verilen çalışanın açtığı davada emsal niteliğinde bir karar vererek "vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters" olduğuna dikkat çekti.

Bir avukatın yanında sekreter olarak çalışan genç kadının iş sözleşmesinin haksız feshedildiği iddiası ile İş Mahkemesi'ne gitmesi birçok asgari ücretlinin hayatını değiştirecek.

Yargıtay'dan emsal karar: Hayırsız evlada miras yok

En son 4 bin TL net ücret ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık izin kullanamadığını öne süren çalışan, kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini isterken davalı avukat ise davacının sekreter olarak çalıştığını, işyerinde başka bir çalışan bulunmadığını, son ücretinin asgari ücret olduğunu dile getirdi.

Mahkeme, çalışan ücretinin ödenmediği iddiasının doğru olmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını beyan ederek davanın reddi gerektiğini savunan avukatın ardından davanın kısmen kabulüne hükmetti ancak her iki taraf da kararı istinaf etti.

Bölge Adliye Mahkemesinin itirazları reddi ardından kararı bu kez taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi ve vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, avukat katibinin asgari ücretle büyükşehirde çalıştırılamayacağına hükmetti.

tv100 haberinde yer alana kararda şöyle denildi:

Iş Mahkemesi Haberleri - Son Dakika Iş Mahkemesi Hakkında Güncel Haber ve Bilgiler

"Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık ücretinin net 4.000,00 TL olduğunu ileri sürmüştür. Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi belgesi mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık ücretin ispatı yönünde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara esas alınan masraf ajandalarına dayanmış ve masraf ajandaları yargılama sırasında mahkeme kasasına alınmıştır. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3 bin 500 TL net ücret ödendiği, 2019 yılında ise 4.bin TL net ücret ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı işyerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına da uygun düşmemektedir. Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir."