Recep ayı hakkında bilinmesi gerekenler ilki, hicri takvimin yedinci ayı olmasıdır. Kuran’da sayılan dört haram aylar arasında olan recep ayı, içinde iki önemli geceye ev sahipliği yapması bakımından da oldukça önemlidir.

Recep ayı hakkında bilinmesi gerekenler ilki, hicri takvimin yedinci ayı olmasıdır. Kuran’da sayılan dört haram aylar arasında olan recep ayı, içinde iki önemli geceye ev sahipliği yapması bakımından da oldukça önemlidir. Recep Ayı İbadetleri nelerdir? Recep Ayı Faziletleri, Recep Ayı Duası, Recep Ayı kılınacak namazlar, hacet namazı kılınışı ve Recep Ayı orucu sizler için derledik.İslam dini gelmeden önceki Arap toplumunda da kutsal kabul edilen haram aylarda savaşlar durur, husumetlere kısa bir ara verilirdi. İslam dininin gelmesiyle de bu hürmet devam ettirildi. Bir diğer adının ‘’sağır ay’’ olmasının nedeni de, bu ay geldiğinde etrafa sukunet yayılmasıdır. Bu ayın işlenen kötülük ve günahları manevi olarak bağışlayacağı, sevap ve iyiliklere şahitlik yapılacağı söylenmektedir. Şeytanların taşlanıp kovulmasından dolayı bu aya bir de ‘’recm’’ adı verilmiştir.Recep Ayı Ne Zaman 2020Recep ayı ne zaman 2020, recep ayı bu yıl 25 Şubat’ta başlamış olup 25 Mart’ta Şaban ayının girmesiyle son bulacaktır.

Son Dakika! Mersin'de Polisevine Bombalı Saldırı! Son Dakika! Mersin'de Polisevine Bombalı Saldırı!


Recep Ayı İbadetleri Nelerdir?Recep ayı ibadetleri Peygamberimiz tarafından tavsiye edildiği üzere şu şekildedir;
  • Efendimiz (s.a.v)’in de rivayetlerine göre bu ay yapılması en çok tavsiye edilen en faziletli ibadet, oruç tutmaktır. Efendimiz (s.a.v.) bu ayın tamamını oruç tutarak geçiren bir sahabeye ‘’Haram aylardan bazısını tut, bazısını bırak, haram aylardan tut ve bırak, haram aylardan tut ve bırak’’ diye rivayet etmiştir. Rivayet eden sahabi bu hadisi anlatırken şu ifadeleri kullanmış; ‘’Tut dediği sırada üç parmağını yumdu, bırak dediği sırada ise üç parmağını bıraktı.’’

  • Efendimiz (s.a.v.) bu ay umre yapmıştır, bu nedenle Ömer ibni Hattab bu ay umre yapmayı müstehap saymıştır.

  • Bir başka rivayete göre ‘’Her kim recebin başında, ortasında ve sonunda gusul alırsa anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından arınır.’’ buyrulmuştur.

  • Bu ay gıybet, dedikodu, iftira ve yalan konşmama konusunda daha hassas davranılmasına binaen ‘’Her kim recep ayı içinde dilini korursa Allah ona, münker ve nekirin sorguları sırasında soruların cevabını öğretir.’’ diye buyumuştur.

  • Bu ay yapılacak olan akraba ziyaretlerinin de faziletlerinden bahsedilmiş olup, yakın ve uzak akrabasını arayıp soranların ya da ziyaret edenlerin Allah tarafından iki dünyada da bütün muradlarına ereceklerini ve hayatının geri kalan günleri boyunca onu düşmanlara karşı koruyacağından bahsedilmiştir.

  • ‘’Bir kimse bu mübarek ayda bir hasta ziyaretine giderse, Allah o kulu için meleklerine, onu ziyaret etmelerini ve kendisine selam vermelerini emreder’’ diye buyurmuştur.

  • Bu ay sadaka vermenin diğer aylardan daha faziletli olduğunu belirterek, ‘’her kim bu ay sadaka verirse onun sebebiyle boynu cehennemden azad olur.’’ diye buyumuştur.Recep Ayı FaziletleriRecep ayı faziletleri, bu ayı bolca oruç tutarak geçirenlerin günahlarından arınıp temizlenmesinden dolayı bu aya bir de mutahhar ismi verilmiştir. Bu ay yapılan her iyilik, ibadet sevabının 100 katını vermektedir. Bazı alimlerin üç aylar için “Recep ayı ibadet ayıdır, şaban dünyayı terketme, ramazan ise ibadetlerin mükafatını arttıran aydır” diye buyurmuşlardır. Bu ay içerisinde iki mübarek gece olmasından dolayı da oldukça faziletli bir aydır. Bu gecelerden birisi Regâip gecesidir. Herhangi bir şeye karşı arzu duymak anlamına gelen regâip kelimesi Efendimiz (s.a.v.)’in anne rahmine düştüğü zamanı işaret eder.Bir diğer mübarek gece ise yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelen Mi’rac gecesidir. Bu gece Cebrail (a.s.)’in Kabe’de Peygamberimizin göğsünü yarıp kalbini zemzem suyuyla yıkadıktan sonra, beraber Burak adı verilen atla yükseldikleri olaya denir. Bu kutlu yolculuk esnasında Peygamberimizin cennet nimetlerini ve cehhenem azabını gördüğü söylenir. Son olarak Allah’ın huzurunda bulunan Peygamberimize Bakara suresinin son ayetleri verilerek müslümanların günde beş vakit kılmış olduğu namaz, farz kılınmıştır. Ayrıyetten Müslümanlardan Allah’a şirk koşmayanların sonunda cennet ile müjdeleneceğini duyurdu. Bu iki mübarek gecenin recep ayı içerisinde yer alıyor olması bu ayın faziletini arttırmıştır.Recep Ayı DuasıRecep ayı duası olarak bu ay sıkça okunması tavsiye edilen dua şu şekildedir:Allahümme bârik lenâ fı recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’an.Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, Kur’an ve iman yardımıyla bizi Ramazan’a kavuştur.Recep Ayı Kılınan NamazRecep ayı kılınan namaz olarak hadislerde anlatılan namaz, ilk 10u, 11 ile 20si ve son 10u arasında birer defa kılınmak üzere 10 rekatlık bir Hacet Namazıdır. Bu namazların kılınış şekli birbiriyle aynıdır. Bir tek namazların sonunda yapılacak olan dualar farklıdır.
  • İlk 10 günde kılınacak olan hacet namazının duası:‘’Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
  • İkinci 10 günde kılınacak olan hacet namazının duası:“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ”
  • Üçüncü 10 gün içinde, kılınacak olan hacet namazının duası:“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb”Hacet Namazı Kılınışı“Allahım bizleri, Efendimiz ve Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.” diyerek niyet edilir.Her rekatta 1 Fâtiha suresi, 3 İhlas ardından 3 Kafirûn okunur. 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.Recep Ayı OrucuRecep ayı orucu, Efendimiz bir hadisinde (s.a.v.) recep ayı orucunu üç gün tutup üç gün ara verecek şekilde tutulmasını tavsiye etmiştir. Bir başka hadisinde ise ayın başından, ortasından ve sonundan olacak şekilde tutulmasını tavsiye etmiştir.Peygamberimizin Recep ve Şaban Allah’ın ayıdır, Ramazan ise müminlerin ayıdır dediği bu mübarek aya 25 Şubat’ta (dün) girmiş bulunmaktayız.