Şikayetler üzerine Din Kültürü Öğretmeni’ni görevden alan MEB’in kararını yerel mahkeme bozdu ve Danıştay da destek çıktı.

İzmir’de görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni hakkında öğrencilerin ve velilerin şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılmış ve düzenlenen soruşturma raporunda ise iddialar arasında, öğretmenin öğrencilere geceleri uçtuğunu söylemesi de dikkat çekmişti.

MEB Maarif Müfettişi’nce hazırlanan soruşturmada "Veli toplantısında davacının diğer öğretmenler ile tartıştığı, öğrencilerle iletişim sorunu yaşadığı, bazı öğrencilerin davacının dersi devam ederken sınıfı terk ettiği ve davacının bu durumdan haberinin olmadığı, öğrenciler arasında adil davranmadığı…” gibi ifadeler yer almıştı.

Bu arada en çok dikkat çeken ise öğrencilerin, öğretmenin kendilerine astral seyahat ettiğini söylediğini ve geceleri uçarak başka ülkelere gittiğini anlattığını söylemeleri olmuştu.

Maarif Müfettişinin, öğretmenin ders konularını anlatmadığını ve öğrencilere sınav kağıtlarına göre not takdir etmediğini de eklediği soruşturma raporu ardından MEB kararı ile öğretmenin hizmet sınıfı değiştirilmiş ve öğretmenlikten alınan şahıs Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak atanmıştı.

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?

Ancak Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni, karara itiraz etti ve itiraz başvurusu da İdare Mahkemesi’nce haklı bulundu.

Kararda, “Kınama cezasını gerektiren bir fiilin, idari yönden bu kadar ağır sonuçlara bağlanmasının da ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir” denildi.

Yani sonuç olarak Din Kültürü Öğretmeni’ni görevden alan MEB’in kararını yerel mahkeme bozdu ve MEB’in Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.