Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2017'de satın aldığı 'Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi'ne ilişkin soruşturmanın ayrıntıları gündeme oturdu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2017'de satın aldığı 'Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi'ne ilişkin soruşturmanın ayrıntıları gündeme oturdu.

Melih Gökçek'in, 20 Eylül 2018'de 7.9 Milyon TL gibi fahiş bir rakam ile satın aldığı "Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi"nin soruşturmasından da apayrı bir skandal çıktı.

Melih Gökçek'in istifasından hemen sonra 20 Eylül 2018'de satışı yapılan Başkanlık Konutu ve Çalışma ofisi nedense tek istekli olarak Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ve avukatları Salih Çelen ve Fatih Atalay'ın oluşturduğu ortak girişimle katıldığı ihalede  7.9 Milyon TL bedelle kendilerine satıldı. 26 Eylül 2018 tarihli satış kararı onaylandı ve böylece başkanlık konutu ve müştemilatı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'e ait oldu.

5 Mayıs 2019 tarihinde ise yeni seçilen Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık oluru ile söz konusu satış işleminin araştırılması için belediye müfettişlerini görevlendirdi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, ihaleye girme geçici yasağı olmasına rağmen Gökçek'in, eşi adına ihaleye katılması ve görev tahsisli lojmanı istifasına rağmen boşaltmayarak diğer istekilerin ihaleye katılmaları engellenerek rekabetin sağlanamadığı görüldü.

Müfettişler tarafından mevzuata aykırı satış işlemleri nedeniyle ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunularak 26 Kasım 2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldı.

Ancak 20 Mayıs 2021'de İçişleri Bakanlığı, bilirkişi tarafından başkanlık konutu satışı ile ilgili kasıtlı ve bilinçli olarak satışın ana dayanağı olan 4706 sayılı Kanundan hiç bahsedilmeyerek, Ankara Belediyesi'nin eski Başkan İ. Melih Gökçek ve Belediye Encümen Üyeleri hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı konusunda gerçek dışı bilirkişi ve müfettiş raporu hazırlayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasında bulunuldu.

KABUS! "Her Türk Vatandaşının Bilgileri Ellerinde" Dendi! Tarihin En Büyük Veri Sızıntısı da Türkiye'de Yapıldı! KABUS! "Her Türk Vatandaşının Bilgileri Ellerinde" Dendi! Tarihin En Büyük Veri Sızıntısı da Türkiye'de Yapıldı!

Soylu'dan Gökçek'e 'ev kıyağı', Yavaş'a da soruşturma!

Belediye Müfettişleri Raporu'nun özetlediği üzere, ilgili Kanunlar uyarınca ihalelere geçici ve sürekli katılmaları yasaklananların kamu ihalelerine doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları, belediye başkanlığı görevinden ayrılanların 2 yıl süre ile belediyeye karşı taahhüde girişemeyecekleri, ihalelerine katılamayacakları, bu yasağın eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile ortaklarını da kapsadığını  belirtiliyordu.

Ama tüm yasalara ve bulgulara karşın sonuç itibari ile 20 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlık Makamı kararında, Mülkiye Başmüfettişi Raporu'nda “soruşturma izni verilmemesi” önerilmesine karşın, İçişlere Bakanı, Başkan Yavaş ve diğer görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

Sonuç Melih Gökçek servetlik ev sahibi Mansur Yavaş ve ekibi ise yolsuzluğu ortaya çıkarttıkları için İçişleri Bakanlığı kararı ile davalık.

Bilgiler güçlü kalem Saygı Öztürk'ün bugün yayınladığı köşe yazıssından alınmıştır.

Gökçek görevden alınınca konutunu boşaltmamış, almış