Memurlara 2020 yılı zamı ilk olarak ocak ayında yapılmış olmaktadır. 2020 yılının ocak ayında yapılan ilk zammı %4 oranındadır.

Memurlara 2020 yılı zamı ilk olarak ocak ayında yapılmış olmaktadır. 2020 yılının ocak ayında yapılan ilk zammı %4 oranındadır. Aynı zamanda bu zam enflasyon farkı zammı da göz önünde bulundurarak eklemeler yapılır. Bu hazırlamalar sonucu zamlar memurların maaşlarına hesaplanıp eklenerek hesaplara yatırılır.

Maaşlara uygulanan zam sabit oran yansıması ile devlet memurları maaşlarına farklı oranlar doğrultusunda yansıtılmış olmaktadır. Hakem heyeti tarafından belirlenen toplu sözleşmeler belirlenmiş olup buna uygun olarak yapılmıştır. Aynı zamanda ne kadar zam olacağı ve ne kadar süre bu zammın süreceği tutanak ile koruma altına alınmıştır.

Zamlardan Kimler Yararlanabiliyor?


Polis, hemşire, imam, düz memur, subay, öğretmen ve kamu görevlilerine Temmuz aylarında yüzde 4 oranında bir maaş zammı ve enflasyon zammı uygulanmıştır. Enflasyon zammı ile 6 aylık bir oranda enflasyon zammı ortaya çıkmıştır. Enflasyon farkı maaşlar üzerine eklenerek bu şekilde bir hesaplama yapılmıştır. İlk olarak zamlar Ocak ayında maaşlara yansımıştır. Daha sonra ise Temmuz ayında yapılan bir zam da memur maaşlarına yansımıştır.

Emekli memurlar ve memurlar için 2019 yılında bir düzenleme yapılmıştır. Alınan toplu sözleşmeler ile birlikte her yıl ve dönem için yüzde 4 oranında enflasyon zammı eklenerek uygulanmıştır. Bu durum 2021 yılında ise %3 + %3 oranında enflasyon zamları maaşlara eklenmiştir. Zam oranları genellikle enflasyon oranlarına göre yapılarak maaşlara eklenen bir durumdur. Enflasyonun arttığı durumda daha fazla bir enflasyon zammı uygulanır.

Memurları İçin Yapılan Enflasyon Zammının Son Hali


2020 yılında pek çok memur için enflasyon oranından dolayı maaşlara belirli bir oranda zam uygulanmıştır. Bu yıl için açıklanan 6 aylık bir zam oranı belirlenmiştir. Bu enflasyon zammı oranı yüzde 6 artmış olmaktadır. Memurlara yapılan enflasyon zammı genel olarak 6 ay ve diğer bir 6 ay olarak ikiye ayrılmıştır. 2020 yılı zamı ilk 6 ay yüzde 4 oranında diğer 6 aylık dönemde de ayriyeten yüzde 4 oranında bir zam uygulanır.

Memurların alacağı enflasyon farkından kaynaklı olan zamlar Haziran ayında enflasyon oranını rakamlarının açıklanması ile birlikte belirlenmiştir. Enflasyon farlı ile birlikte memurlara yüzde 4 oranında bir zam yapılmıştır. Aynı zamanda emekli memurlar ve memurlar için yüzde 2 oranında enflasyon farkı da eklenecektir. Memur maaşları arasında fark bulunur. Bunun temel nedeni ise görev yaptıkları kurum, kuruluş ve görevlere bağlı olmasından kaynaklıdır.

Maaşlar farklı olunca maaşlara uygulanan enflasyon zamları ve diğer zamlar da farklılık gösterir. Bulunduğu kademe ve memurluk derecesi de yine zamları etkileyen bir diğer husustur. Aynı zamanda kişinin evli ya da bekâr okuması ve çocuğunun bulunup bulunmaması da maaş farklılığı ve maaşa uygulanan zamları etkileyen unsurlar arasında yer alır. Bu şekilde maaş zammı belirlenir.