İnfaz Koruma Memuru Alımında değişiklik Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'nin 14 Mart 2019 tarihli sayısında Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

İnfaz Koruma Memuru Alımında değişiklik Resmi Gazete'de!
Resmi Gazete'nin 14 Mart 2019 tarihli sayısında Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik başlığı altında bazı bilgile yer verildi.

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “, infaz ve koruma memuru” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yapılan değişiklikten anlayacağımız ise infaz koruma memuru alımlarında, sözlü sınava alınacak adaylar kpss puan türü üzerinden en yüksek puan alan 10 katı aday değil, 5 katı aday alınacağı bilgisi verilmiştir.
Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 17:28
YORUM EKLE