İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik resmi gazete'de yayınlandı. MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin biri

Kamu 20.01.2019 - 08:42 04.05.2021 - 04:26 İlan35
İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik resmi gazete'de yayınlandı.

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “31 Aralık” ibaresi “1 Ocak” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “İçişleri Bakanı” olarak ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“d) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


Tam detaylar için tıklayın

Son Haberler Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@